Про нас …

Історія розвитку нашого підприємства розпочинається з 1967 року.

За роки роботи налагоджені тісні економічні зв’язки з багатьма підприємствами скляної, ливарної, металургійної, машинобудівної, фарфоро-фаянсової, будівельної та інших галузей промисловості, як України, так і зарубіжжя.
Компанія розробляє Вишнівське родовище пісків, розташоване на Сході України в Харківській області. Виробничі потужності підприємства по видобутку пісків становлять більше одного мільйона тонн на рік. Забезпеченість запасами на більш як п’ятдесят років. Спосіб розробки – відкритий. У сухому вибої пісок відпрацьовується екскаваторами з подальшим збагаченям та навантаженням у попередньо очищені та вимиті залізничні вагони, а також на збагачувальні ділянки для його збагачення з подальшим одержанням піску з необхідним змістом окису заліза (Fe2O3) і глинистої складовій.

Завдяки використанню сучасних технологій на підприємстві створений потужний гірничо-збагачувальний комплекс. У результаті постійного вдосконалювання професійного рівня фахівців колективу, підприємству вдалося досягти чималих успіхів в освоєнні нових ринків збуту й підвищенні якості продукції.

Нашому підприємству вперше на території СНД удалося освоїти виробництво кварцу меленого пилоподібного марки , що є продуктом подрібнення сухого збагаченого кварцового піску з мінімальним вмістом шкідливих домішок (Fe, Fe2O3, Al2O3) і високими показниками по тонині помелу, що є одним із найважливіших якісних показників сировини. В 2004 році була запущена лінія по збагаченню кварцових пісків шляхом багаторазового відмивання шкідливих домішок (Fe2O3), після чого в 2008 році вона була модернізована шляхом впровадження новітнього англійського обладнання, яке дає можливість максимально підвищити якість виготовленої продукції.

Технологія у своєму роді є унікальною, і увібрала в себе більшу частину позитивного досвіду конструкторської думки, у частині процесів збагачення корисних копалин. Не варто заглиблюватися в деталі даної технології, але має сенс звернути увагу на те, що сам процес складається із чотирьох ступенів. Відповідно й результати лабораторних досліджень відмитого піску говорять самі за себе. Завдяки унікальній технології збагачення, сьогодні ми можемо запропонувати кварцові піски з показниками які відповідають маркам: ОВС-020-В, ВС-030-В, ВС-040-1, ВС-050-1, С-070-1 згідно ГОСТу 22551-77, а також ПК-020-З, ПК-030-З, ПК-040-З, ПК-050-З, ПК-070-З згідно ДСТУ Б В.2.7-131:2007

Наша продукція підготовлена до прямого застосування в технологічному процесі скловаріння, має оптимальні показники якісних характеристик і фракційний склад у сполученні з мінімальним вмістом вологи. Наш принципово новий вид сировини, який використовується для готування якісної шихти в скловарінні дозволяє споживачеві істотно скоротити використання енергоносіїв, у першу чергу, природного газу.

Досвід поставок із початку 2005 року кварцових пісків на склоробні заводи показав на практиці високі позитивні результати, і виявив додаткові переваги перед сировиною інших виробників кварцових пісків. Зокрема, середня вологість пісків, що поставляються, 4% (удвічі менше ніж у сировині інших постачальників – 7-8%), дає значну економію при сушінні сировини й не треба платити за «воду, що поставляється», що особливо відчутно при значних обсягах поставок.

Інша переважна особливість нашої сировини – відсутність дрібної (пилоподібної) фракції 0,1 і 0,063 мм., що у свою чергу дає економію сировини при сушінні (пісок не «вилітає в трубу»), і позитивно позначається при процесі скловаріння (відсутнє запилювання шихти).

Наступною перевагою нашої сировини є оптимальний гранулометричний склад зерна. Основною фракцією даних пісків є зерна розміром від 0,315 до 0,16 мм – 99,3%, основний розмір 0,205-0,310 мм. становить 85,2%, при цьому середній розмір зерна 0,26 мм.

Таким чином, збагачені кварцові піски Вишнівського родовища по своїх стабільних хіміко-фізичних властивостях і однорідному зерновому складі, забезпечують однорідність скломаси, дають найкращі результати відносно провару, що надзвичайно сприятливо для застосування даного піску в скловарінні.

Немаловажний фактор – це організація поставок. «Чистота вагона!» І ця проблема вирішена. Створено новий комплекс по очищенню й миттю залізничних вагонів, що відповідає всім сучасним вимогам. Виключено будь-яке попадання домішок, видимих неозброєним оком. І з визначенням ваги відправлень усе в порядку! Кожний вагон проходить через ваговий термінал, де з точністю до 50 кг. визначається вага навантаженої продукції.

Підприємство має власну фізико-хімічну лабораторію, оснащену всим сучасним необхідним обладнанням. Фахівці лабораторії проводять ретельний контроль якості піску, що добувається, та продукції що поставляється та контроль ведення технологічних процесів збагачення піску. У перспективі підприємства – довести технологію по збагаченню кварцового піску до випуску марки ООВС-015 і вище.

Один з напрямків діяльності компанії – виробництво формувальних пісків: кварцових, пісних та жирних відповідно до ГОСТу 2138-91.

Кварцові піски проходять стадію збагачення для можливості задоволення різних потреб споживачів: зі вмістом SiO2 від 99,6 % до 98,0 % та вмістом глинистої складовою від 0,1 % до 2,0 %, інакше кажучи, випускаються всі п’ять груп кварцових пісків (1К, 2К, 3К, 4К і 5К) із середнім розміром зерна від 0,20 до 0,25 міліметрів.

Пісні й жирні піски видобуваються методом селективної виїмки. Унікальність родовища, цілком нові технології видобутку, впровадження у виробництво сучасного устаткування дозволило виробляти піски із глинистою складовою від 2 % до 20 % марок 1Т, 2Т, 3Т і Ж.

З 2000 року налагоджена технологічна схема збагачення кварцового піску, що містить у собі, дезінтеграцію, знешламлювання, сушіння й фракціонування, що дає можливість його застосування у виробництві без додаткової обробки.

Принципи за якими ми працюємо:

  • Орієнтація на споживача
  • Стабільна якість
  • Гнучка цінова політика